Berichten

Fabels en Feiten over van gas los

Fabels en feiten over van het gas af of waarom het geen probleem is.

De laatste tijd wordt het gat tussen feit en fabels steeds groter op het gebied van de energietransitie en met name hoe of waarom we van gas afgaan.

In reactie op een stuk op facebook van Climategate, volg de link, heb ik tegengas geschreven. De indeling per hoofdstuk zijn de stellingen die weerlegd worden.

 1. Ons land heeft de beste gasinfrastructuur

Klopt, Nederland heeft een van de beste gasinfrastructuren van de wereld. Ook een van de duursteen dat moet want we zijn ook het meest afhankelijk van aardgas in de wereld.

En dat ons netwerk 100 miljard economische waarde heeft is onzin, economische waarde wordt vastgesteld bij verkoop “onder optimale omstandigheden”, ook wel “vrije verkoopwaarde” genoemd. Ons netwerk kunnen, mogen we én willen we niet verkopen.

Andere landen zijn niet verbaasd over onze plannen om aardgas te verbieden, sterker nog, zowel Duitsland als België hebben begrip getoond. Nederland en andere landen gaan van kolen naar aardgas om elektriciteit op te wekken, in centrales, niet om huizen te verwarmen.

De aansluitplicht op gas voor nieuwe woningen is vervallen en de leverplicht van gas aan bestaande woningen staat in de wet, tot 2050! Tenzij je zelf ervoor kiest gas af te sluiten natuurlijk. En afsluiten scheelt je meteen netbeheerkosten, een extra voordeel dus!

 • Aardgasverbod is schreeuwend duur

Je mag nu, straks en na 2050 gas in flessen kopen voor je woning, er is geen gasverbod. Dat is echter veel duurder dan gas uit de leiding of elektriciteit.

De genoemde €25.000 per woning is zelfs hoger; ± € 35.000 is er volgens ons nodig om de gemiddelde woning van het gas te krijgen. Dat is echter een investering. Die kan je financieren en afschrijven over 30 jaar. Uit deze investering komen voordelen; minder energieverbruik, meer comfort, en een hogere woningwaarde (NWWI). Helemaal prima en vrij logisch.

Met isolatie en een warmtepomp daalt je (fossiele) brandstof inkoop. 80% daling is makkelijk mogelijk, maar voor de zekerheid neem ik 50% daling. Zelf realiseer ik 43% besparing op gas door isolatie zonder warmtepomp. Volgens het Nederlands WoningWaarde Instituut (NWWI) stijgt de waarde van woningen door “duurzaam” te investeren. Die waarde mag je meenemen in je portemonnee bij verkoop van je woning.

In de komende 31 jaar moet iedereen zijn CV ketel minstens één keer vervangen. Daarnaast geven nieuwe CV ketels en regulier onderhoud aan woningen energetische verbeteringen en dus een verlaging van de energierekening. Je kan in plaats van een nieuwe ketel ook een warmte pomp kopen. De prijs van warmtepompen is al aan het dalen, straks kosten ze de helft. Net zoals bij auto’s, telefoon, computers enzovoorts.

De werkelijke energietransitie kosten per woning zijn; € 35.000, minus nieuwe ketel € 1.500, minus 50% minder energie inkoop ( €87,50 x 12 maanden x 31 jaar = ) € 32.550, minus onderhoud op basis van 0,5% woningwaarde € 5.524, plus financieringslasten € 5.000 geeft als echte kosten; € 426!

Je verdient de kosten dus terug! En dat noemen we een investering, door een financiering voel je daar niets van. Deze financieringen komen snel, dus nog even geduld. En dan heb ik de woningwaarde stijging nog niet meegerekend, noch de lagere prijzen van bijvoorbeeld warmtepompen in de toekomst. Energieprijsstijgingen zijn ook niet meegerekend!

Kortom, over een periode van 31 jaar is het financieel voordelig om van het gas af te gaan.

 • De burger bloedt, de staat verdient

Verdiensten van de staat vloeien weer terug naar ons. Heeft niets met gas te maken.

Export van Nederlands aardgas wordt niet gestimuleerd, deze is al verminderd. RWE heeft aangekondigd minder af te gaan nemen van ons vanaf 2019. Link

Andere contracten met buitenlandse partijen zijn in heronderhandeling en wij kopen straks buitenlands gas in om straks aan onze leververplichting te voldoen. Nederland bied géén nieuwe gascontracten aan.

Het zal nog zeker dertig jaar duren voordat het gas echt op is, maar om ook dan nog geld met gas te kunnen verdienen, heeft de overheid in 2005 de zogenoemde ‘gasrotonde-strategie’ ontwikkeld: Nederland moet uitgroeien tot een knooppunt in de Europese gashandel en het Europese gastransport. Andere gasvelden zoals bij Bergen  gaan meer produceren. Er is daarom geen sprake van een verbod op gas, integendeel.

Minister Wiebes heeft 200 grote gas verbruikers in Nederland een brief geschreven met de aankondiging dat ze minder gas moeten gaan verbruiken. Dus ook grote bedrijven gaan minder gas gebruiken!

 • Aardgas draagt bijna niets bij aan klimaatopwarming

Aardgas is minder vuil dan kolen of olie, maar niet schoner dan uranium of thorium. Waterstof gas is wél 100% schoon, althans bij verbranding. Aardgas wordt uit de grond gewonnen en dat geeft ook in andere landen problemen, denk bijvoorbeeld aan “fracking” in de Verenigde Staten.

Aardgas is een fossiele brandstof en alhoewel er nog voor waarschijnlijk 300 jaar gas voorhanden is ben ik niet bereid het probleem aan mijn kinderen door te geven.

Nederland draagt inderdaad weinig bij aan het klimaatprobleem. Bijdrage per hoofd van de bevolking is wél relatief hoog in vergelijking met andere landen. Die kunnen we ons wel aanrekenen. Nederland moet niet de opwarming van de aarde afremmen, maar wel het goede voorbeeld geven. En daar kunnen we vervolgens goed aan verdienen!

 • Terug naar de vervuilende kolen

Niet energie, maar elektriciteit kan moeilijk opgeslagen worden. Er hoeft echter geen EXTRA stroom gemaakt te worden als het ’s nachts niet waait. De totale vraag naar stroom blijft namelijk gelijk onafhankelijk van de hoeveelheid wind. Dus géén extra productie kosten door de grilligheid van zon en wind.

Om je huis warm te houden moet je isoleren, om het warm te krijgen moet je stoken. Een goed geïsoleerd (en geventileerd) huis kan 50% minder stoken om warm te worden. Dat betekend dus nog maar 2500 kilowattuur, dat is weer niet duurder dan 1500 kuub aardgas! Isoleren dus!

Een warmtepomp levert voor elke kilowattuur stroom 3 à 4 kilowattuur warmte. Een kuub gas levert via een gascentrale (met een rendement van 50 procent) en een warmtepomp méér warmte dan via een gasketel. In de 15 jaar dat een warmtepomp meegaat, groeit het marktaandeel wind- en zonnestroom bovendien tot zo’n 70 procent en gaan kolencentrales uit. Warmtepompen zijn juist efficiënter dan ketels!

 • Horizonvervuiling

Urk was eerst tegen molens, maar met financiële compensatie (de mensen van Urk verdienen aan de stroomproductie) was het verzet aanzienlijk minder.

Die 127.700 windmolens zijn volslagen onzin. Met de grootte van de windmolens die vandaag de dag geïnstalleerd worden, komt dat neer op 4.250 windmolens op land en hooguit 6.750 windmolens op zee volgens de studie ‘Klimaat, Energie, Ruimte’ van o.a. Wageningen UR.

Dat rotorbladen niet verwerkt kunnen worden is ook onzin. Dat windmolens overlast geven als ze te dicht bij een woning kan ik me goed voorstellen.

 • Hypocriete zakelijke belangen

Ik ben geen fan van Ed Nijpels, integendeel. Dat Doekle Terpstra gigantisch aan warmte pompen verdient is ook onzin. Er worden nauwelijks warmtepompen verkocht in Nederland. Dat moet juist nog komen en dan zal dezelfde ontwikkeling volgen als met auto’s, computers, mobiele telefoons….massaproductie drukt kosten.

Huishoudens betalen meer belastingen op gas dan bedrijven en 21% BTW maakt nog meer verschil! Dat mag rechtvaardiger. Overigens betalen bedrijven dividendbelasting op winstuitkeringen, burgers betalen deze niet, een nadeel voor bedrijven. Zowel de IB als de VPB gaat omlaag in 2019. Allemaal feiten die door de schrijvers van Climategate “even” vergeten worden.

Het leeuwendeel van Nederland stookt vandaag aardgas, de rest zit op warmtenetten. Dat was nooit een keuze. De keuzes die er qua verwarming echt toe doen zijn: hoe hoog zet ik de thermostaat, hoe lang sta ik onder de douche en hoeveel investeer ik in isolatie? Dat is zonder gas niet anders. 

Wat is er echt aan de hand?

Volgens mij gaat de energietransitie niet om CO2 of aardgas, maar om zinvol omgaan met geld en de toekomst van de aarde. Het is simpelweg beter om geen troep uit de grond te halen om eenmalig in de fik te steken!

Ondanks de 7 drogredenen hierboven zijn er wel degelijk valide argumenten om gas niet te snel uit te faseren.

De belangrijkste:

 1. Een huis ombouwen van gas naar elektrisch of warmtenet vraagt echt een forse investering en bij de meeste mensen valt dat ineens op hun bord. Dus rustig aan, geen haast eerst isoleren en laaghangende fruit plukken!
 2. De meeste bestaande gasnetten en -ketels kunnen nog jaren mee. Die versneld afschrijven kost geld. Daar hebben we dus nog 31 jaar voor.
 3. Wij winnen nog steeds gas en zullen dat blijven doen, alleen niet in Groningen. Daar verdienen we de komende tientallen jaren nog veel geld aan.
 4. Nederland is niet in staat om alle woningen in een paar jaar aan te passen. Daar zijn onvoldoende mensen voor.

Met de gepresenteerde klimaatwet staat echter vast dat heel Nederland 95 procent van zijn CO2-uitstoot moet elimineren. Dat lukt niet zonder investeringen in de gebouwde omgeving.

Overheden, energiebedrijven, bouwers, vastgoedpartijen en betrokken bewoners en ook Efficiator werken daarom aan plannen, wij aan een oplossing, om alle wijken die nu nog op gas stoken op een verstandig moment over te schakelen. Tegen 2050 moet de hele operatie voltooid zijn. Daarna beschikt elk gebouw over een passende, klimaat neutrale warmtebron. Dan betalen we veel minder aan energiekosten!

Net zoals kolen (na hout) een tijdelijke brandstof was om woningen te verwarmen, is gas dat ook. Geen probleem, wel een uitdaging!

Richard van Ravenstein

Van gas af is een keuze die we allemaal gaan maken.