Administratief financieel medewerker gezocht

Per direct op zoek naar een financieel administratief medewerker voor een startup in de regio Rotterdam. Ben jij op zoek naar een functie voor 20 uur per week als financieel administratief medewerker? 
Heb jij een financiële MBO 4 diploma met minimaal 2 jaar werkervaring en ben jij daarnaast kwaliteitsbewust en heb jij een echte hands-on mentaliteit? Stuur dan een email naar info@efficiator.com


Fabels en Feiten over van gas los

Fabels en feiten over van het gas af of waarom het geen probleem is.

De laatste tijd wordt het gat tussen feit en fabels steeds groter op het gebied van de energietransitie en met name hoe of waarom we van gas afgaan.

In reactie op een stuk op facebook van Climategate, volg de link, heb ik tegengas geschreven. De indeling per hoofdstuk zijn de stellingen die weerlegd worden.

 1. Ons land heeft de beste gasinfrastructuur

Klopt, Nederland heeft een van de beste gasinfrastructuren van de wereld. Ook een van de duursteen dat moet want we zijn ook het meest afhankelijk van aardgas in de wereld.

En dat ons netwerk 100 miljard economische waarde heeft is onzin, economische waarde wordt vastgesteld bij verkoop “onder optimale omstandigheden”, ook wel “vrije verkoopwaarde” genoemd. Ons netwerk kunnen, mogen we én willen we niet verkopen.

Andere landen zijn niet verbaasd over onze plannen om aardgas te verbieden, sterker nog, zowel Duitsland als België hebben begrip getoond. Nederland en andere landen gaan van kolen naar aardgas om elektriciteit op te wekken, in centrales, niet om huizen te verwarmen.

De aansluitplicht op gas voor nieuwe woningen is vervallen en de leverplicht van gas aan bestaande woningen staat in de wet, tot 2050! Tenzij je zelf ervoor kiest gas af te sluiten natuurlijk. En afsluiten scheelt je meteen netbeheerkosten, een extra voordeel dus!

 • Aardgasverbod is schreeuwend duur

Je mag nu, straks en na 2050 gas in flessen kopen voor je woning, er is geen gasverbod. Dat is echter veel duurder dan gas uit de leiding of elektriciteit.

De genoemde €25.000 per woning is zelfs hoger; ± € 35.000 is er volgens ons nodig om de gemiddelde woning van het gas te krijgen. Dat is echter een investering. Die kan je financieren en afschrijven over 30 jaar. Uit deze investering komen voordelen; minder energieverbruik, meer comfort, en een hogere woningwaarde (NWWI). Helemaal prima en vrij logisch.

Met isolatie en een warmtepomp daalt je (fossiele) brandstof inkoop. 80% daling is makkelijk mogelijk, maar voor de zekerheid neem ik 50% daling. Zelf realiseer ik 43% besparing op gas door isolatie zonder warmtepomp. Volgens het Nederlands WoningWaarde Instituut (NWWI) stijgt de waarde van woningen door “duurzaam” te investeren. Die waarde mag je meenemen in je portemonnee bij verkoop van je woning.

In de komende 31 jaar moet iedereen zijn CV ketel minstens één keer vervangen. Daarnaast geven nieuwe CV ketels en regulier onderhoud aan woningen energetische verbeteringen en dus een verlaging van de energierekening. Je kan in plaats van een nieuwe ketel ook een warmte pomp kopen. De prijs van warmtepompen is al aan het dalen, straks kosten ze de helft. Net zoals bij auto’s, telefoon, computers enzovoorts.

De werkelijke energietransitie kosten per woning zijn; € 35.000, minus nieuwe ketel € 1.500, minus 50% minder energie inkoop ( €87,50 x 12 maanden x 31 jaar = ) € 32.550, minus onderhoud op basis van 0,5% woningwaarde € 5.524, plus financieringslasten € 5.000 geeft als echte kosten; € 426!

Je verdient de kosten dus terug! En dat noemen we een investering, door een financiering voel je daar niets van. Deze financieringen komen snel, dus nog even geduld. En dan heb ik de woningwaarde stijging nog niet meegerekend, noch de lagere prijzen van bijvoorbeeld warmtepompen in de toekomst. Energieprijsstijgingen zijn ook niet meegerekend!

Kortom, over een periode van 31 jaar is het financieel voordelig om van het gas af te gaan.

 • De burger bloedt, de staat verdient

Verdiensten van de staat vloeien weer terug naar ons. Heeft niets met gas te maken.

Export van Nederlands aardgas wordt niet gestimuleerd, deze is al verminderd. RWE heeft aangekondigd minder af te gaan nemen van ons vanaf 2019. Link

Andere contracten met buitenlandse partijen zijn in heronderhandeling en wij kopen straks buitenlands gas in om straks aan onze leververplichting te voldoen. Nederland bied géén nieuwe gascontracten aan.

Het zal nog zeker dertig jaar duren voordat het gas echt op is, maar om ook dan nog geld met gas te kunnen verdienen, heeft de overheid in 2005 de zogenoemde ‘gasrotonde-strategie’ ontwikkeld: Nederland moet uitgroeien tot een knooppunt in de Europese gashandel en het Europese gastransport. Andere gasvelden zoals bij Bergen  gaan meer produceren. Er is daarom geen sprake van een verbod op gas, integendeel.

Minister Wiebes heeft 200 grote gas verbruikers in Nederland een brief geschreven met de aankondiging dat ze minder gas moeten gaan verbruiken. Dus ook grote bedrijven gaan minder gas gebruiken!

 • Aardgas draagt bijna niets bij aan klimaatopwarming

Aardgas is minder vuil dan kolen of olie, maar niet schoner dan uranium of thorium. Waterstof gas is wél 100% schoon, althans bij verbranding. Aardgas wordt uit de grond gewonnen en dat geeft ook in andere landen problemen, denk bijvoorbeeld aan “fracking” in de Verenigde Staten.

Aardgas is een fossiele brandstof en alhoewel er nog voor waarschijnlijk 300 jaar gas voorhanden is ben ik niet bereid het probleem aan mijn kinderen door te geven.

Nederland draagt inderdaad weinig bij aan het klimaatprobleem. Bijdrage per hoofd van de bevolking is wél relatief hoog in vergelijking met andere landen. Die kunnen we ons wel aanrekenen. Nederland moet niet de opwarming van de aarde afremmen, maar wel het goede voorbeeld geven. En daar kunnen we vervolgens goed aan verdienen!

 • Terug naar de vervuilende kolen

Niet energie, maar elektriciteit kan moeilijk opgeslagen worden. Er hoeft echter geen EXTRA stroom gemaakt te worden als het ’s nachts niet waait. De totale vraag naar stroom blijft namelijk gelijk onafhankelijk van de hoeveelheid wind. Dus géén extra productie kosten door de grilligheid van zon en wind.

Om je huis warm te houden moet je isoleren, om het warm te krijgen moet je stoken. Een goed geïsoleerd (en geventileerd) huis kan 50% minder stoken om warm te worden. Dat betekend dus nog maar 2500 kilowattuur, dat is weer niet duurder dan 1500 kuub aardgas! Isoleren dus!

Een warmtepomp levert voor elke kilowattuur stroom 3 à 4 kilowattuur warmte. Een kuub gas levert via een gascentrale (met een rendement van 50 procent) en een warmtepomp méér warmte dan via een gasketel. In de 15 jaar dat een warmtepomp meegaat, groeit het marktaandeel wind- en zonnestroom bovendien tot zo’n 70 procent en gaan kolencentrales uit. Warmtepompen zijn juist efficiënter dan ketels!

 • Horizonvervuiling

Urk was eerst tegen molens, maar met financiële compensatie (de mensen van Urk verdienen aan de stroomproductie) was het verzet aanzienlijk minder.

Die 127.700 windmolens zijn volslagen onzin. Met de grootte van de windmolens die vandaag de dag geïnstalleerd worden, komt dat neer op 4.250 windmolens op land en hooguit 6.750 windmolens op zee volgens de studie ‘Klimaat, Energie, Ruimte’ van o.a. Wageningen UR.

Dat rotorbladen niet verwerkt kunnen worden is ook onzin. Dat windmolens overlast geven als ze te dicht bij een woning kan ik me goed voorstellen.

 • Hypocriete zakelijke belangen

Ik ben geen fan van Ed Nijpels, integendeel. Dat Doekle Terpstra gigantisch aan warmte pompen verdient is ook onzin. Er worden nauwelijks warmtepompen verkocht in Nederland. Dat moet juist nog komen en dan zal dezelfde ontwikkeling volgen als met auto’s, computers, mobiele telefoons….massaproductie drukt kosten.

Huishoudens betalen meer belastingen op gas dan bedrijven en 21% BTW maakt nog meer verschil! Dat mag rechtvaardiger. Overigens betalen bedrijven dividendbelasting op winstuitkeringen, burgers betalen deze niet, een nadeel voor bedrijven. Zowel de IB als de VPB gaat omlaag in 2019. Allemaal feiten die door de schrijvers van Climategate “even” vergeten worden.

Het leeuwendeel van Nederland stookt vandaag aardgas, de rest zit op warmtenetten. Dat was nooit een keuze. De keuzes die er qua verwarming echt toe doen zijn: hoe hoog zet ik de thermostaat, hoe lang sta ik onder de douche en hoeveel investeer ik in isolatie? Dat is zonder gas niet anders. 

Wat is er echt aan de hand?

Volgens mij gaat de energietransitie niet om CO2 of aardgas, maar om zinvol omgaan met geld en de toekomst van de aarde. Het is simpelweg beter om geen troep uit de grond te halen om eenmalig in de fik te steken!

Ondanks de 7 drogredenen hierboven zijn er wel degelijk valide argumenten om gas niet te snel uit te faseren.

De belangrijkste:

 1. Een huis ombouwen van gas naar elektrisch of warmtenet vraagt echt een forse investering en bij de meeste mensen valt dat ineens op hun bord. Dus rustig aan, geen haast eerst isoleren en laaghangende fruit plukken!
 2. De meeste bestaande gasnetten en -ketels kunnen nog jaren mee. Die versneld afschrijven kost geld. Daar hebben we dus nog 31 jaar voor.
 3. Wij winnen nog steeds gas en zullen dat blijven doen, alleen niet in Groningen. Daar verdienen we de komende tientallen jaren nog veel geld aan.
 4. Nederland is niet in staat om alle woningen in een paar jaar aan te passen. Daar zijn onvoldoende mensen voor.

Met de gepresenteerde klimaatwet staat echter vast dat heel Nederland 95 procent van zijn CO2-uitstoot moet elimineren. Dat lukt niet zonder investeringen in de gebouwde omgeving.

Overheden, energiebedrijven, bouwers, vastgoedpartijen en betrokken bewoners en ook Efficiator werken daarom aan plannen, wij aan een oplossing, om alle wijken die nu nog op gas stoken op een verstandig moment over te schakelen. Tegen 2050 moet de hele operatie voltooid zijn. Daarna beschikt elk gebouw over een passende, klimaat neutrale warmtebron. Dan betalen we veel minder aan energiekosten!

Net zoals kolen (na hout) een tijdelijke brandstof was om woningen te verwarmen, is gas dat ook. Geen probleem, wel een uitdaging!

Richard van Ravenstein

Van gas af is een keuze die we allemaal gaan maken.

Project Hillegersberg duurzaam

Project Hillegersberg update;

Aantallen

92 mensen zijn benaderd met de vraag of wij hun woning mogen onderzoeken. We berekenen vervolgens wat gedaan kan worden om de woning te verbeteren. 81 mensen hebben positief gereageerd en de eerste 20 woningen zijn gescand. De bijbehorende rapporten worden maandag opgeleverd en naar de bewoners verstuurd. De andere 61 woningen worden natuurlijk ook gescand, 27 afspraken staan al in de agenda. Helaas hebben 2 mensen “nee” gezegd. Wij gaan in totaal 100 woningen gratis bezoeken in Hillegersberg en een rapport geven. Daar zit geen enkele verplichting aan vast. Als je een scan wil ga naar www.efficiator.nl en klik op start.

Inzicht en prognose

De rapporten die gemaakt worden na de scan laten per woning zien welke duurzame maatregelen mogelijk zijn, wat ze kosten en wat hun terugverdientijd is. Daarnaast maken we inzichtelijk wat er zou moeten gebeuren om heel Hillegersberg duurzaam te krijgen. Doelstelling is te laten zien dat het mogelijk is een wijk significant minder fossiele energie te laten verbruiken met onze aanpak. Onze persoonlijke bezoeken zijn daarbij onderdeel van de laatste test fase in onze “automatische scan” ontwikkeling. We verwachten dat dit jaar de geautomatiseerde scantool gereed is en iedereen zelf zijn woning kan onderzoeken. Nadat de automatische scan gereed is willen we iedereen een gratis rapport geven.

Uitvoering in de wijk

Afspraken met diverse leveranciers en installateurs, die uitvoering willen geven aan de rapporten, zijn gemaakt of worden afgerond. Wij zijn erg verrast door de grote interesse vanuit de branche om woningen te verbeteren. Door de wijk als één collectief aan te bieden kunnen we lagere prijzen bedingen en komt het inkoop voordeel iedereen ten goede. Onze benadering is in lijn met het klimaatakkoord om te werken vanuit, en samen met, wijken.

Vervolg voor iedereen

Onderhandelingen met STEDIN en de Gemeente Rotterdam verlopen positief, we verwachten dat zij binnenkort helpen om alle woningen in Hillegersberg te verbeteren en iedereen een kans te geven minder energiekosten te betalen en zonder problemen van gas af te gaan.  Door de stijgende energiekosten wordt het steeds interessanter om, in fases, je woning op een gasloos bestaan voor te bereiden. Met ons kan dat zonder gedoe of slapeloze nachten.

Met vriendelijke groet,
Efficiator team

Hillegersberg gaat van het aardgas af

Nederland heeft besloten dat aardgas niet past in een duurzame toekomst en Rotterdam steunt dat beleid. Dit brengt een enorme opgave met zich mee omdat vrijwel alle woningen nu nog gebruik maken van aardgas voor verwarming en koken. De investering en werkzaamheden die nodig zijn om woningen gasloos te maken zijn aanzienlijk en geen huis is hetzelfde.

Om druk uit te oefenen gaan de belastingen op gas met maar liefst 75% stijgen! Deze kosten kunt u voor zijn door uw huis aan te passen en zuiniger te maken. Efficiator is een startup uit Hillegersberg en heeft een unieke methode ontwikkeld om woningen energiezuinig (en zelfs aardgasloos) te maken op een financieel meest gunstige manier. Eerst wordt uw woning gescand, dan wordt een rapportage opgemaakt en nadat de keuzes besproken zijn, wordt het financiële plaatje geoptimaliseerd. U besluit uiteindelijk om vervolgens werkzaamheden ook echt uit te voeren.

Waarom Hillegersberg? Efficiator wil samen met Stedin en gemeente Rotterdam van Hillegersberg een voorbeeldwijk maken voor de rest van Rotterdam en Nederland. Onderhandelingen lopen om de scan en rapportage gratis aan te bieden aan ruim 4000 woningen in Hillegersberg. Vanaf september zullen de eerste woningen gescand worden. Wilt u een van deze woningen zijn en bent u geïnteresseerd in wat er in uw woning mogelijk is, neem dan contact op met Efficiator (info@efficiator.com ) of hou uw brievenbus in de gaten. Wij gaan van het aardgas af, doet u mee?

www.efficiator.com

Over Efficiator, duurzaam ondernemen met lef.

Over Efficiator

Wij zijn ondernemers met lef. Wij laten zien dat verduurzamen door actie beter is en dat mensen zelf thuis zinvol kunnen verduurzamen. Dat doen we risicodragend omdat we geloven in de energietransitie en omdat we als risicodrager ook echt beslissingen kunnen en willen nemen.

Wij zijn doeners. We zijn dus volop bezig met het energetisch verbeteren van woningen. Ons logo bevat onze wens om woningen naar een A⁺⁺⁺⁺⁺ label te brengen. Dat is hard nodig, levert veel voordeel op, maar gebeurt nog veel te weinig.

Platform

Efficiator is een platform organisatie. Wij maken gebruik van bestaande- en nieuwe ondernemingen en producten die net zoveel van ons profiteren als wij van hen. Met ons platform kunnen we snel en effectief komen tot schaalgrootte die nodig is om onze doelstellingen te halen.

Om te komen tot een maximale impact van het nieuwe model dat we introduceren, beschikken we over unieke kennis op het gebied van software, verduurzaming en “groene” producten. Als we meer kennis nodig hebben zoeken we nadrukkelijk naar samenwerking. Onze samenwerkingen beslaan inmiddels veel gebieden zoals financieringen, branding, sales en natuurlijk uitvoering van werkzaamheden bij mensen thuis.

Woningen verbeteren

Veel professionals vullen hun agenda met symposia en kennissessies over de circulaire economie of verduurzaming als onderwerp. Ook wij vinden kennis over dit onderwerp belangrijk. Wij zetten deze kennis in voor onze leden, onvoorwaardelijk. Dat doen we liever concreet en zijn dus vooral bezig met ‘doen’. Wij gaan de wijken in en vinden met ambassadeurs en bestaande collectieven mensen die hun woning willen verbeteren. Door samen te werken met veel mensen in een klein gebied kunnen we extra voordelen behalen die verduurzamen voor iedereen interessanter maakt.

Door onze regierol over dit totale proces zijn we in staat sociaal een aanzienlijke impact te realiseren. Iedereen moet mee kunnen doen! Wij brengen mensen en bedrijven samen om woningen duurzaam te verbeteren. Van fossiele brandstoffen naar een groene duurzame deel-economie. Zo vermindert CO2 uitstoot, besparen we energiekosten en dragen iedereen bij aan de lokale economie. Zonder  meerkosten, met bravoure, creativiteit en ondernemerschap.

Groene energie

Wij geloven dat iedereen de wereld moet kunnen verbeteren door zelf een steentje bij te dragen. Daarom helpen wij mensen hun wereld onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen door woning verbetering. Zo dragen we ons steentje bij aan het mogelijk maken van een duurzame circulaire economie en daar krijgen we ongelofelijk veel groene energie van!

googlec723af164a3b7ec7.html

Verduurzamen van een wijk in Rotterdam

Rotterdam gaat van het gas af en woningen moeten verduurzaamd worden.

Bewoners spelen een cruciale rol bij het verduurzamen van Rotterdam omdat zij hun eigen woning moeten verduurzamen. Om de energietransitie in brede lagen van de bevolking geaccepteerd te krijgen moet er dan wel een, voor iedereen acceptabele, wijze zijn om eigen woning te verbeteren.

De energietransitie kent veel producten en diensten. Deze zijn voor burgers meestal niet inzichtelijk of makkelijk te begrijpen. Ondanks dat ongeveer de helft van de woningeigenaren wil verduurzamen voeren daarom veel minder mensen maatregelen uit. En van de mensen die actief hun woning verbeteren nemen de meeste mensen slechts één maatregel, zonnepanelen. Om van gas af te gaan zijn er echter minimaal drie maatregelen nodig;

• isoleren
• vervanging warmte voorziening
• inductie koken.

De maatregelen die voor een gasloze woning geïnstalleerd moeten worden zijn niet goedkoop en niet makkelijk. Om mensen die willen verduurzamen te helpen ontwikkelen wij onze app. Deze berekent voor iedere individuele woning de meest optimale configuratie van bestaande producten en diensten om te komen tot een gewenste woning verbetering.

Efficiator in Rotterdam

Onze app is onderdeel van een platform waarop leveranciers producten en diensten aanbieden om bewoners te helpen hun woning te verbeteren. Wij filteren het aanbod en kiezen alleen de beste en meest zinvolle producten. Samen met installateurs voeren wij daarna de werkzaamheden uit zodat er geen barrières meer zijn om te kiezen voor een gasloze woning.

Efficiator is een Rotterdamse startup. De wijk waar de oprichters wonen en vandaan komen is ons eerste project. We willen 4.000 woningen benaderen en 135 mensen zover krijgen van het gas af te gaan. Dit is de eerste stap richting een duurzaam Rotterdam met duurzame Rotterdammers.

Project Hillegersberg

Samen met de gemeente Rotterdam, Stedin, lokale aannemers, sportclubs en belangverenigingen benaderen we de inwoners. We willen een “buzz” creëren die zorgt voor een zelfversterkend effect. Onderdeel van het project is een gratis rapport met maatregelen die voor de woning relevant zijn.  Het is als pilot project belangrijk om iedere barrière weg te halen voor de eindconsument.

Projectdoelstellingen

• 4.000 woningeigenaren bereiken
• 300 bewoners die 2 of meer maatregelen nemen
• 135 woningen van het gas af

Vermindering van de CO2 uitstoot is daarmee naar schatting 1 miljoen kilo CO2 per jaar.

Na Hillegersberg streven wij naar succesvolle uitbreiding in Rotterdam.