Project Hillegersberg duurzaam

Project Hillegersberg update;

Aantallen

92 mensen zijn benaderd met de vraag of wij hun woning mogen onderzoeken. We berekenen vervolgens wat gedaan kan worden om de woning te verbeteren. 81 mensen hebben positief gereageerd en de eerste 20 woningen zijn gescand. De bijbehorende rapporten worden maandag opgeleverd en naar de bewoners verstuurd. De andere 61 woningen worden natuurlijk ook gescand, 27 afspraken staan al in de agenda. Helaas hebben 2 mensen “nee” gezegd. Wij gaan in totaal 100 woningen gratis bezoeken in Hillegersberg en een rapport geven. Daar zit geen enkele verplichting aan vast. Als je een scan wil ga naar www.efficiator.nl en klik op start.

Inzicht en prognose

De rapporten die gemaakt worden na de scan laten per woning zien welke duurzame maatregelen mogelijk zijn, wat ze kosten en wat hun terugverdientijd is. Daarnaast maken we inzichtelijk wat er zou moeten gebeuren om heel Hillegersberg duurzaam te krijgen. Doelstelling is te laten zien dat het mogelijk is een wijk significant minder fossiele energie te laten verbruiken met onze aanpak. Onze persoonlijke bezoeken zijn daarbij onderdeel van de laatste test fase in onze “automatische scan” ontwikkeling. We verwachten dat dit jaar de geautomatiseerde scantool gereed is en iedereen zelf zijn woning kan onderzoeken. Nadat de automatische scan gereed is willen we iedereen een gratis rapport geven.

Uitvoering in de wijk

Afspraken met diverse leveranciers en installateurs, die uitvoering willen geven aan de rapporten, zijn gemaakt of worden afgerond. Wij zijn erg verrast door de grote interesse vanuit de branche om woningen te verbeteren. Door de wijk als één collectief aan te bieden kunnen we lagere prijzen bedingen en komt het inkoop voordeel iedereen ten goede. Onze benadering is in lijn met het klimaatakkoord om te werken vanuit, en samen met, wijken.

Vervolg voor iedereen

Onderhandelingen met STEDIN en de Gemeente Rotterdam verlopen positief, we verwachten dat zij binnenkort helpen om alle woningen in Hillegersberg te verbeteren en iedereen een kans te geven minder energiekosten te betalen en zonder problemen van gas af te gaan.  Door de stijgende energiekosten wordt het steeds interessanter om, in fases, je woning op een gasloos bestaan voor te bereiden. Met ons kan dat zonder gedoe of slapeloze nachten.

Met vriendelijke groet,
Efficiator team

Hillegersberg gaat van het aardgas af

Nederland heeft besloten dat aardgas niet past in een duurzame toekomst en Rotterdam steunt dat beleid. Dit brengt een enorme opgave met zich mee omdat vrijwel alle woningen nu nog gebruik maken van aardgas voor verwarming en koken. De investering en werkzaamheden die nodig zijn om woningen gasloos te maken zijn aanzienlijk en geen huis is hetzelfde.

Om druk uit te oefenen gaan de belastingen op gas met maar liefst 75% stijgen! Deze kosten kunt u voor zijn door uw huis aan te passen en zuiniger te maken. Efficiator is een startup uit Hillegersberg en heeft een unieke methode ontwikkeld om woningen energiezuinig (en zelfs aardgasloos) te maken op een financieel meest gunstige manier. Eerst wordt uw woning gescand, dan wordt een rapportage opgemaakt en nadat de keuzes besproken zijn, wordt het financiële plaatje geoptimaliseerd. U besluit uiteindelijk om vervolgens werkzaamheden ook echt uit te voeren.

Waarom Hillegersberg? Efficiator wil samen met Stedin en gemeente Rotterdam van Hillegersberg een voorbeeldwijk maken voor de rest van Rotterdam en Nederland. Onderhandelingen lopen om de scan en rapportage gratis aan te bieden aan ruim 4000 woningen in Hillegersberg. Vanaf september zullen de eerste woningen gescand worden. Wilt u een van deze woningen zijn en bent u geïnteresseerd in wat er in uw woning mogelijk is, neem dan contact op met Efficiator (info@efficiator.com ) of hou uw brievenbus in de gaten. Wij gaan van het aardgas af, doet u mee?

www.efficiator.com

Over Efficiator, duurzaam ondernemen met lef.

Over Efficiator

Wij zijn ondernemers met lef. Wij laten zien dat verduurzamen door actie beter is en dat mensen zelf thuis zinvol kunnen verduurzamen. Dat doen we risicodragend omdat we geloven in de energietransitie en omdat we als risicodrager ook echt beslissingen kunnen en willen nemen.

Wij zijn doeners. We zijn dus volop bezig met het energetisch verbeteren van woningen. Ons logo bevat onze wens om woningen naar een A⁺⁺⁺⁺⁺ label te brengen. Dat is hard nodig, levert veel voordeel op, maar gebeurt nog veel te weinig.

Platform

Efficiator is een platform organisatie. Wij maken gebruik van bestaande- en nieuwe ondernemingen en producten die net zoveel van ons profiteren als wij van hen. Met ons platform kunnen we snel en effectief komen tot schaalgrootte die nodig is om onze doelstellingen te halen.

Om te komen tot een maximale impact van het nieuwe model dat we introduceren, beschikken we over unieke kennis op het gebied van software, verduurzaming en “groene” producten. Als we meer kennis nodig hebben zoeken we nadrukkelijk naar samenwerking. Onze samenwerkingen beslaan inmiddels veel gebieden zoals financieringen, branding, sales en natuurlijk uitvoering van werkzaamheden bij mensen thuis.

Woningen verbeteren

Veel professionals vullen hun agenda met symposia en kennissessies over de circulaire economie of verduurzaming als onderwerp. Ook wij vinden kennis over dit onderwerp belangrijk. Wij zetten deze kennis in voor onze leden, onvoorwaardelijk. Dat doen we liever concreet en zijn dus vooral bezig met ‘doen’. Wij gaan de wijken in en vinden met ambassadeurs en bestaande collectieven mensen die hun woning willen verbeteren. Door samen te werken met veel mensen in een klein gebied kunnen we extra voordelen behalen die verduurzamen voor iedereen interessanter maakt.

Door onze regierol over dit totale proces zijn we in staat sociaal een aanzienlijke impact te realiseren. Iedereen moet mee kunnen doen! Wij brengen mensen en bedrijven samen om woningen duurzaam te verbeteren. Van fossiele brandstoffen naar een groene duurzame deel-economie. Zo vermindert CO2 uitstoot, besparen we energiekosten en dragen iedereen bij aan de lokale economie. Zonder  meerkosten, met bravoure, creativiteit en ondernemerschap.

Groene energie

Wij geloven dat iedereen de wereld moet kunnen verbeteren door zelf een steentje bij te dragen. Daarom helpen wij mensen hun wereld onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen door woning verbetering. Zo dragen we ons steentje bij aan het mogelijk maken van een duurzame circulaire economie en daar krijgen we ongelofelijk veel groene energie van!

googlec723af164a3b7ec7.html

Verduurzamen van een wijk in Rotterdam

Rotterdam gaat van het gas af en woningen moeten verduurzaamd worden.

Bewoners spelen een cruciale rol bij het verduurzamen van Rotterdam omdat zij hun eigen woning moeten verduurzamen. Om de energietransitie in brede lagen van de bevolking geaccepteerd te krijgen moet er dan wel een, voor iedereen acceptabele, wijze zijn om eigen woning te verbeteren.

De energietransitie kent veel producten en diensten. Deze zijn voor burgers meestal niet inzichtelijk of makkelijk te begrijpen. Ondanks dat ongeveer de helft van de woningeigenaren wil verduurzamen voeren daarom veel minder mensen maatregelen uit. En van de mensen die actief hun woning verbeteren nemen de meeste mensen slechts één maatregel, zonnepanelen. Om van gas af te gaan zijn er echter minimaal drie maatregelen nodig;

• isoleren
• vervanging warmte voorziening
• inductie koken.

De maatregelen die voor een gasloze woning geïnstalleerd moeten worden zijn niet goedkoop en niet makkelijk. Om mensen die willen verduurzamen te helpen ontwikkelen wij onze app. Deze berekent voor iedere individuele woning de meest optimale configuratie van bestaande producten en diensten om te komen tot een gewenste woning verbetering.

Efficiator in Rotterdam

Onze app is onderdeel van een platform waarop leveranciers producten en diensten aanbieden om bewoners te helpen hun woning te verbeteren. Wij filteren het aanbod en kiezen alleen de beste en meest zinvolle producten. Samen met installateurs voeren wij daarna de werkzaamheden uit zodat er geen barrières meer zijn om te kiezen voor een gasloze woning.

Efficiator is een Rotterdamse startup. De wijk waar de oprichters wonen en vandaan komen is ons eerste project. We willen 4.000 woningen benaderen en 135 mensen zover krijgen van het gas af te gaan. Dit is de eerste stap richting een duurzaam Rotterdam met duurzame Rotterdammers.

Project Hillegersberg

Samen met de gemeente Rotterdam, Stedin, lokale aannemers, sportclubs en belangverenigingen benaderen we de inwoners. We willen een “buzz” creëren die zorgt voor een zelfversterkend effect. Onderdeel van het project is een gratis rapport met maatregelen die voor de woning relevant zijn.  Het is als pilot project belangrijk om iedere barrière weg te halen voor de eindconsument.

Projectdoelstellingen

• 4.000 woningeigenaren bereiken
• 300 bewoners die 2 of meer maatregelen nemen
• 135 woningen van het gas af

Vermindering van de CO2 uitstoot is daarmee naar schatting 1 miljoen kilo CO2 per jaar.

Na Hillegersberg streven wij naar succesvolle uitbreiding in Rotterdam.

 

The Efficiator project

Efficiator project; how to get sustainability into your home?

Sustainability, CO2 reduction, reducing the need for fossil fuels are subject to many discussions and are very much needed. Yet most people do nothing, how can this be? Research shows that the vast majority is either unaware that they can act themselves or do not know where to start. High investments or inexperience are big barriers that keep many people away from even simple measurements to improve their home.

We solve the home owners problem by bringing insights, financials, products, services and execution in one proposition for the homeowner to upgrade their home. We provide best quality service and products for the lowest prices and with our experience and knowledge we manage your upgrade better then you can do it yourself.

Efficiator is the one stop shop for a sustainable home upgrade.

Our algorithms calculate from public, installers, banks, governmental and product data the optimal solution for the home owner upfront. After we have enriched the standard solution with data from the home owner and we get his or her approval, we offer 3 tailormade bundles of installments and financial opportunities that fit the home owners needs. The first bundle starts with the low hanging fruits and bundle three leads to a green home or A++ label.

Efficiator; the one click, full service upgrade tool for home owners.

Efficiator en de Europese Building Richtlijn

Efficiator

Efficiator volgt de Europese richtlijnen die binnen kort in Nederland regel worden. Wilt u alvast meedoen? Wij zijn begonnen en de eerste woningen worden duurzaam gerenoveerd. Laat uw telefoonnummer achter of bel ons, wij komen graag bij u langs!

Ons proces

Wij scannen uw woning, bespreken onze bevindingen en delen ons rapport met u. Daarin staan precies de kosten van de producten en wie u kunt verwachten. Daarna kunt u kiezen wat u wilt en precies berekenen welke investering u kunt dragen, wat u gefinancierd wil hebben en voor welke subsidies u in aanmerking komt. Daarna maakt u een afspraak en komt de beste installateur langs om alles te doen wat afgesproken is. Wij garanderen en wij blijven aanspreekpunt.

Zie voor de Europese regels; https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

 

Duurzaam renovatie voorstel