Info Efficiator wijkaanpak

Ter attentie van gemeenten die wijken van het gas af moeten krijgen.

Om de klimaatdoelen te halen is een structurele wijkaanpak essentieel, niet alleen omdat het klimaatakkoord dit voorschrijft, maar ook omdat gebleken is dat op een goede wijkaanpak een structurele burgerparticipatie volgt.

Efficiator heeft een online platform dat partijen bij elkaar brengt om, via een goede wijkaanpak, bewoners structureel te ontzorgen bij de energietransitie. Ons doel is van gas af en we beginnen met twee duurzame maatregelen in iedere woning.

Hoe werkt Efficiator? In zes stappen naar meer duurzame woningen.


1. U wijst een wijk aan die van het gas gaat. Ook bij een warmtenet zijn isolatie en controle essentieel voor het slagen van de warmte transitie.
2. Efficiator geeft alle stakeholders een plek op het platform. U kunt zelf partijen, geïnteresseerden of producten aandragen.
3. Alle bewoners in de wijk krijgen toegang tot het platform en kunnen heel eenvoudig hun eigen woning verbeteringsrapport genereren.
4. Samen met experts verifiëren wij de rapporten en zetten deze om in afspraken met bewoners voor woningverbetering. In het rapport laten we (uw) subsidies en financieringen zien.
5. Bewoners kiezen de optimale configuratie en maken eenvoudig via onze app een afspraak voor het vervolg. Zelf hoeven ze niets meer te doen.
6. U krijgt inzage in de resultaten zodat u weet wat er gebeurt en mogelijk is in de wijken.

Wijkaanpak Hillegersberg, Rotterdam

24 mei 2019 zijn de bewoners in de eerste wijk van Rotterdam, samen met de gemeente en STEDIN, benaderd. Inmiddels hebben honderden mensen geïnteresseerd gereageerd, zie afbeelding, en zijn de eerste woningen, duurzaam, verbeterd. In de wijk zijn ambassadeurs en bewoners met succes actief om meer mensen tot verduurzaming te bewegen. De afbeelding geeft aan welke bewoners waar bezig zijn met verduurzaming in de wijk. In onze rapportages geven we aan wat er in deze woningen verbeterd .

Wat betekent Efficiator voor u?

Efficiator is een kant en klare oplossing om bewoners te betrekken bij uw energietransitie en woningen daadwerkelijk te laten verbeteren. Geen advies, maar actie in de woningen. Daarmee gaan we verder dan al onze concurrenten.

Efficiator is innovatief, transparant en werkt met een voor haar vast verdienmodel zodat bijvoorbeeld collectief inkopen of maatwerk met producten zoals isolatie mogelijk zijn per wijk.

Efficiator is goedkoper dan zelf onderzoeken of acties opzetten en veel groter inzetbaar dan de huidige oplossingen in de markt. Daarnaast kan Efficiator ondersteuning bieden om bewoners te benaderen, ambassadeurs te vinden en deze enthousiasmeren.

Wij lichten u graag hoe toe hij wij te werk gaan en waarom dit voor u ontzettend relevant is. Wij zijn bereikbaar op: 010-3073660 en komen graag bij u langs.

Met vriendelijke groet,

Team Efficiator,

Richard, Sander, Dirk