Wat is energieneutraal nou eigenlijk en waarom is dat beter dan nul op de meter?


Energieneutraal: Een woning is energieneutraal wanneer deze evenveel duurzame energie opwekt als wordt gebruikt bij een normaal gedrag van de bewoner. Opwek mag in, bij, op of in de buurt van de woning zijn en bij extreme temperaturen mag er extra energie ingekocht worden.

Energiegebruik betreft zowel ruimteverwarming en -koeling, ventilatie en warm tapwater, als ook gebruik van huishoudelijke apparatuur (koken, koelen, reiniging, etc.) en verlichting. 

In geval van opwekking niet op of in de woning is, dient de opwekking in de buurt van de woning te gebeuren, bijvoorbeeld een zogenaamde postcoderoos en de opwek installatie(s) moeten juridisch en economisch verbonden te zijn met de woning. 

Energienota-nul woning: Een energienota-nul-woning of nul op de rekening, heeft op jaarbasis, per saldo een energienota van € 0,-. Dat betekend gemiddeld over het jaar geen energiekosten. Een nul op de rekening woning is kostenneutraal en lijkt daarmee erg op energieneutraal.   

Hierbij wordt niet alleen gerekend met de kosten voor het totale energieverbruik, maar ook met de kosten voor vastrecht, de energiebelasting en financiering van de eventuele zonnepanelen of warmtepomp.

Nul op de Meter (NOM): Bij een “Nul Op de Meter” woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik, en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting) op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities en bij standaard gebruik van de woning. 

Een Nom woning resulteert in een lager dan normale energierekening, maar vastrecht, aansluitkosten en belastingen moeten nog steeds betaald worden. 

Van gas los: een woning die van gas los is gebruikt geen aardgas meer voor verwarming, koken of warm water. Alle kosten voor gas, vastrechten aansluitkosten zijn daarmee weg, maar je verbruikt wel meer elektriciteit. 

De vergelijking; Alle begrippen hebben als resultaat een betere, duurzamere woning, maar niet alle begrippen geven hetzelfde resultaat. 

Een energie-neutrale woning is heel duurzaam omdat je slechts in noodgevallen fossiele energie gebruikt. Een nul op de rekening woning is ook heel duurzaam en daarnaast kosten neutraal omdat dit begrip vanuit het financiële perspectief bedacht is. Beide begrippen geven een hele energie-schone-woning. 

Een nul op de meter woning is de minst vergaande oplossing van de vier omdat deze alleen naar het energieverbruik en opwek kijkt. Het betekend meestal nog steeds een verbetering van de bestaande situatie en is veelal makkelijker en dus goedkoper te realiseren. NOM is echter slechts een tussen oplossing op weg naar de doelen in 2050.

Van gas los; is het antwoord op het drama in Groningen en, mits goed uitgevoerd, geeft Nederland minder afhankelijkheid van landen als Qatar en Rusland, best fijn omdat zij straks de gasprijzen zullen verhogen. Om goed van gas los te kunnen zijn, moeten de meeste huizen eerst beter of anders geïsoleerd moeten worden, dat betekent dat van gas los, indirect weliswaar, toch een zeer duurzame oplossing voor woningen is.